Terminai ir sąlygos

 1. Sąlygos ir sutikimas

Jungdamiesi prie šio tinklalapio (toliau tekste – „Svetainė“) ir naudodamiesi juo, sutinkate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis šių tarp įmonės „MB Reklamos Ekosistema“ (Reklamos Ekosistema) (toliau – “Reklamos Ekosistema”) ir jūsų nustatytų naudojimosi sąlygų, visų galiojančių įstatymų ir reglamentų, ir sutinkate, kad tik savo atsakomybe laikysitės visų galiojančių vietos ir tarptautinių įstatymų.  Jei jūs nesutinkate su kuria nors šių sąlygų dalimi, jums draudžiama naudotis šia svetaine arba prisijungti prie jos, ir turite nedelsdami nutraukti naudojimą. Šiame tinklalapyje pateiktą turinį saugo galiojantis autorių teisių ir prekės ženklų įstatymas. „Reklamos Ekosistema“ pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles “Terminai ir sąlygos”, atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

 1. Intelektinės nuosavybės teisės / naudojimo licencija

Visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su svetainėje pateikiamu turiniu ir duomenimis (informacija) priklauso “Reklamos Ekosistema”. Teisės saugomos autorių teisių įstatymo, dizaino įstatymo ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų, įskaitant be apribojimų.

Išskyrus privalomai taikomų įstatymų suteikiamų teisių atvejais, Jums yra draudžiama kopijuoti, dalinti, keisti, parsisiųsti, rodyti, viešai perduoti ar kitaip kurti išvestinius bet kurios informacijos (visos arba jos dalies) produktus, nepriklausomai nuo būdo, be išankstinio rašytinio intelektinės nuosavybės savininko “Reklamos Ekosistema” sutikimo.

Jums suteikiamas leidimas parsisiųsti ir naudoti šioje svetainėje pateiktą turinį tik asmeniniais ir nekomerciniais tikslais, jei nekeisite pačios medžiagos ir saugosite visas autorių teises ar kitus nuosavybės teisės nurodymus, esančius svetainės turinyje.

Jums yra draudžiama keisti ar kopijuoti informaciją, naudoti ją komerciniais tikslais ar viešumoje (komerciniais ar nekomerciniais), bandyti įsilaužti ar pakeisti kurią nors svetainės dalį, esančią „Reklamos Ekosistema“, pašalinti iš turinio  autoriaus teisių ar kitus pranešimus.

Šis leidimas automatiškai bus anuliuotas, jei jūs pažeisite kurį nors iš šių apribojimų, ir bet kada gali būti anuliuotas „Reklamos Ekosistema” sprendimu. Anuliavus leidimą, privalote sunaikinti bet kokią jūsų turimą parsisiųstą medžiagą, tiek elektroninio, tiek spausdintinio formato informaciją.

 

 1. Apmokėjimas ir sutarties nutraukimas

Prieš pradedant kiekvieną vienkartinės paslaugos užsakymą yra sutariama užsakymo suma. “Reklamos Ekosistema” pasilieka teisę prašyti iš Jūsų avanso (išrašant išankstinę sąskaitą) prieš pradedant užsakymą ir tik gavus avansą pradėti užsakymą. “Reklamos Ekosistema” pasilieka teisę už pakeitimus reikalauti sumokėti papildomai. 

Užsisakius mėnesinį grafinio dizaino darbų planą (toliau tekste – “planas”) ir apmokėjus išankstinę sąskaitą, Jūsų planas galios lygiai mėnesį į priekį. Jūs įsipareigojate nurodyti teisingus duomenis išankstinės sąskaitos išrašymui. Jei po praėjusio laikotarpio jūs nebenorėsite naudotis „Reklamos Ekosistema“ paslaugomis, tą jūs galėsite lengvai atlikti tiesiog ignoruodami gautą išankstinę sąskaitą ir neatliekant tolimesnių mokėjimų.

Mes pateiksime jums išankstines sąskaitas už savo paslaugas, kai pateiksite savo prenumeratos užsakymą, ir vėliau už kiekvieną atnaujinimo laikotarpį, kol naudositės mūsų paslaugomis. Jūsų prenumeratos atnaujinimo laikotarpis atitiks dabartinės prenumeratos atnaujinimo laikotarpį. Pavyzdžiui, jei jūs prenumeruojate planą kas mėnesį, kiekvieno atnaujinimo laikotarpio išankstinė sąskaita bus pateikiama už vieną (1) mėnesį. 

Išankstinė sąskaita turi būti apmokėta prieš Jums pradedant naudotis planu. Paslauga pradeda galioti tik po apmokėjimo.

 1. Pinigų grąžinimas

Užsakant vienkartines paslaugas avansas nėra grąžinamas, jei “Reklamos Ekosistema” Jums pateikia įrodymą, jog darbas buvo vykdomas. 

Užsisakius mėnesinį planą galite reikalauti grąžinti visą sumą per 14 dienų, jei nepateikėte nei vienos darbo užklausos arba po vieno darbo atsiuntimo Jūsų netenkino rezultatai. Šiuo atveju Jūs negalite naudoti atsiųstų darbų ir privalote sunaikinti visus šio darbo failus. 

Mėnesinio plano neišnaudotų darbų skaičius nėra sumuojamas ir kiekvieną mėnesį gaunate tik tam tikrą darbų skaičių, kuris yra nurodytas plane. Už neišnaudotų darbų skaičių, mėnesiniame plane, pinigai yra negrąžinami.

 1. Garantijų ribojimas

Jūs išskirtinai sutinkate, kad naudojimasis arba nesinaudojimas paslauga yra tik jūsų pačių rizika. Visi produktai ir visos jums teikiamos paslaugos (išskyrus, jei mes aiškiai nurodome kitaip) yra teikiamos „kaip yra“ ir „kaip pasiekiamos“ jums naudoti, be garantijų arba sąlygų, įskaitant visas netiesiogines garantijas arba prekybos tinkamumo sąlygas, komercinę rinkos kokybę, tinkamumą konkrečiai naudojimo paskirčiai, patvarumą, nuosavybės teisę ir teisių pažeidimų nebuvimą. 

Jokiais atvejais „Reklamos Ekosistema”, įskaitant mūsų vadovus, darbuotojus, bendrovės filialus, agentus, rangovus, praktikantus, tiekėjus, paslaugų teikėjus ar licencijų davėjus, nebus atsakingi už pažeidimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, faktinę arba atsiradusią žalą, įskaitant, bet neapsiribojant pelno, pajamų, santaupų, duomenų praradimu, keičiamų dalių išlaidomis arba bet kokiais panašiais nuostoliais, ar jie būtų pagrįsti sutartimi, griežta atsakomybe už civilinės teisės pažeidimus (įskaitant neatsargumą) arba kitokia atsakomybe, kuri atsiranda, nes naudojatės kuria nors paslauga ar produktu, įsigytu naudojantis paslauga, arba už kitokias pretenzijas, kaip nors susijusias su jūsų paslaugos ar produkto naudojimu, įskaitant, bet neapsiribojant kokiomis nors klaidomis arba praleistais turinyje duomenimis, arba kokios nors rūšies nuostoliais ar žala, patirta dėl paslaugos ar turinio (ar paslaugos), paskelbto, perduoto arba kaip nors kitaip pateikto per paslaugą naudojimu net, jei pranešta apie jų galimybę.

 1. Galiojantys įstatymai

Bet kokios pretenzijos, susijusios su „Reklamos Ekosistema“ veikla, bus sprendžiamos pagal Europos Sąjungos įstatymus, neatsižvelgiant į prieštaraujančius teisės aktus.

 1. Peržiūros ir duomenų spausdinimo klaidos

Informacijoje, kuri pateikiama „Reklamos Ekosistema“ internetinėje svetainėje, gali būti techninių, tipografinių ar fotografinių klaidų. „Reklamos Ekosistema“ nesuteikia garantijos, kad bet kokia informacija jų tinklalapyje yra tiksli, išsami ar naujausia. „Reklamos Ekosistema“ gali bet kada be išankstinio pranešimo pakeisti jų tinklalapyje esančią turinį. „Reklamos Ekosistema“ visgi neįsipareigoja informacijos atnaujinti.

 1. Nuorodos ir tinklai

„Reklamos Ekosistema“ neperžiūri visų išorinių svetainių, susietų su savimi, ir neatsako už kokios nors susietos svetainės turinį ar kitų svetainių privatumo politikos praktikas. Bet kurie trečiųjų šalių tinklalapiai, nuorodomis susieti iš arba į mūsų Tinklalapį, nėra “Reklamos Ekosistema” kontroliuojami ir “Reklamos Ekosistema” neatsako už tokių tinklalapių turinį: tokiu susietu tinklalapiu vartotojas naudojasi tik savo paties rizika.

 1. Nuosavybės teisė ir žalos atlyginimas

Visi darbai ir failai, kuriuos mes sukuriame ir už kuriuos Jūs atsiskaitėte su mumis, priklauso jums. Jūs patvirtinate, kad visa jūsų pateikiama medžiaga yra teisėta ir patvirtinta kaip galima naudoti jūsų užsakyme, medžiaga nėra kito juridinio asmens nuosavybė ar prekės ženklas. Jūs atsakote už tai, kad bet kokią pateiktą medžiagą būtų galima teisėtai naudoti jūsų užsakymuose. Mes neprisiimame atsakomybės už Jūsų pateiktą medžiagą, kurios naudojimui reikalingos licencijos ar yra susijusi su kitu prekės ženklu. Jūs patvirtinate, kad visa pateikiama medžiaga nepažeidžia trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių.

Jūs sutinkate garantuoti nebaudžiamumą, ginti ir saugoti nuo atsakomybės „Reklamos Ekosistema” ir mūsų filialus, partnerius, vadovus, agentus, rangovus, licencijų teikėjus, paslaugų teikėjus, subrangovus, tiekėjus, praktikantus ir darbuotojus už bet kokias trečiųjų šalių pateiktas pretenzijas ar reikalavimus, įskaitant pagrįstus atlygius teisininkams, arba atsirandančių dėl “Sąlygų ir terminų” sutarties arba dokumentų nuostatų, kuriais remiamasi, nesilaikymo, arba dėl Jūsų kokio nors įstatymo ar trečiųjų šalių teisių pažeidimų.

 1. Dalinis negaliojimas

Jei kuri nors šių sąlygų nuostata nustatoma kaip pažeidžianti įstatymus, negaliojanti arba neįgyvendinama, tokia nuostata vis tiek bus įgyvendinama tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius įstatymus, o negaliojanti dalis bus laikoma atskirta nuo šių sąlygų. Toks sprendimas neturi poveikio kitų likusių nuostatų galiojimui ir galimybei jas vykdyti priverstinai.

 1. Konfidencialumas

Visas Jūsų ir „Reklamos Ekosistema“ bendravimas laikomas konfidencialiu. Visą mūsų bendravimą, susijusį su prekės ženklu ir komercine veikla, laikome konfidencialiu.

 1. Pavyzdinis darbas

Pagal nutylėjimą jūs sutinkate suteikti „Reklamos Ekosistema“ teisę be jokių išimčių Jums atliktus darbus skelbti “Mūsų darbų” pavyzdžių aplanke, socialiniuose tinkluose arba kitose komunikacijų priemonėse. Jei nenorite, jog naudotume Jūsų darbus, informuokite mus raštu info@reklamosekosistema.lt

 1. Kūrybinis ciklas

Kūrybinis ciklas matuojamas kūrybiniu rezultatu, o tai, ką mes galime įgyvendinti, priklauso nuo Jūsų užsakymų sudėtingumo ir visos darbų apimties. Atliktų darbų kiekis  priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant plano tipu, užsakymų kiekiu ir jų sudėtingumu.

Kūrybinis ciklas pradedamas, kai užsakymas arba peržiūra per darbo užklausos formą priskiriama mūsų komandai. Užklausos arba peržiūros nebus priskiriamos, jei jos yra neaiškios, neapibrėžtos arba trūksta būtinų duomenų ir informacijos. Mes iš visų jėgų stengsimės pateikti atliktą darbą pagal numatytą laiką, nors vis tik garantijos tam nesuteikiame.

 

 1. Darbų atlikimas

Jūs galite pateikti tiek darbų užklausų, kiek norite, o visos užklausos bus saugomos. Mūsų komanda gali dirbti ties keliais darbais vienu metu, įskaitant peržiūras. Darbų eiliškumą nustatote Jūs.

Jei turite planą, Jūs gausite pirmuosius dizaino variantus per 24 valandas. Visgi ne visiems projektams taikoma ši sąlyga, kuri realiai priklauso nuo projekto sudėtingumo. Tokiu atveju Jūs būsite informuoti asmeniškai.

Jei užsakote vienkartines paslaugas, darbų atlikimo terminą turite suderinti su “Reklamos Ekosistema”. Tik pirmiesiems darbų variantams yra taikomi darbų atlikimo terminai. Galutinio darbo atlikimo terminas priklauso nuo Jūsų pateiktos informacijos teisingumo, komunikavimo greičio bei korekcijų kiekio. Jei dėl minėtų priežasčių nespėjame atlikti darbų laiku, neprisiimame jokios atsakomybės. 

 1. Pasiūlymai ir akcijos

Pasinaudoti galite tik viena akcija vienu metu ir negalite sujungti dviejų ar daugiau akcijų kartu.

 1. Autorių teisių skaitmeninių technologijų amžiuje įstatymas (DMCA)

Jei į šią svetainę medžiagą įkelia trečiosios šalys ne pagal mūsų taisykles, mes neprivalome ir netikriname tokio turinio, kad įtrauktume jį į neteisėto ar neleistino turinio sąrašą. Visgi mes gerbiame kitų asmenų autorių teisių interesus. Pagal mūsų politiką, mes neleidžiame ir svetainėje nepaliekame mums nežinomos medžiagos, kuri pažeidžia kitos šalies autorių teises. Jei manote, kad kokia nors medžiaga svetainėje pažeidžia Jūsų autoriaus teises, turite mums pateikti rašytinį pranešimą, kuriame būtų pateikti bent jau toliau nurodyti duomenys:

 • pareiškimą, kad perskaitėte ir supratote šį DMCA procesą; 
 • nurodyti tiesiogiai susijusį darbą arba medžiagą; 
 • paaiškinti galimas korekcines priemones; 
 • pateikti savo kontaktinę informaciją;
 • pasirašyti fiziškai arba elektroniniu parašu. 

Mes galime pateikti tam tikrą informaciją, pateiktą trečiųjų asmenų, susijusią su šiomis paslaugomis. Ši informacija, pateikta tik orientaciniais ir pramoginiais tikslais, neturi būti interpretuojama kaip rekomendacija. Naudojimasis šiomis paslaugomis nepakeičia konsultacijų su profesionaliais specialistais. Kadangi informacija yra nuolat atnaujinama, tam tikra informacija kartais gali būti pasenusi. Jūs sutinkate, kad visa rizika, susijusi su informacijos naudojimu ir jos patikimumu tenka jums patiems. Taip pat jūs sutinkate, kad mes ir mūsų tiekėjai nebus nei tiesiogiai, nei netiesiogiai kokiu nors būdu atsakingi už kokius nors nuostolius dėl šių paslaugų naudojimo.

 1. Informacinės bazės peržiūra

Jūs sutinkate, kad peržiūrėjote ir supratote “Sąlygas ir terminus” pagal mūsų pateikiamas nuostatas, kuriose pateikiama išsami informacija, kaip veikia mūsų paslaugos.